Logotype for Sandefjord kommune
 
Sandefjord kommune

Velkommen til bestilling av lokaler i Stokkehallen

Her får du oversikt over ledige lokaler og du kan sende leieforespørsel.

Ønsker du å leie i tider markert som stengt, ta direkte kontakt.

Fast eller langtidsleie må søkes på eget skjema for Sandefjord (0710) http://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Lag-og-foreninger/r innen 1. mai

Select one or several objects

 objects selected

Select presentation
 
 
      -  
  

Select sorting    
 -  Max 30 days may be sought

 
     
Collecting information
Please wait