Logotype for Sandefjord kommune
 
Sandefjord kommune

Velkommen til bestilling av lokaler i Stokkehallen

Etter 1 juli flyttes oversikt for Stokkehallen til felles oversikt for hele Sandefjord kommune
Her du er nå får du oversikt over ledige tid og kan sende leieforespørsel for perioden fram til 30.6.18

Ønsker du å leie i tider markert som stengt, ta direkte kontakt.

Fast eller langtidsleie må søkes på eget skjema for Sandefjord (0710) https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Idrett-og-friluftsliv/lokaler-til-leie innen 1. mai

Select one or several objects

 objects selected

Select presentation
 
 
      -  
  

Select sorting    
 -  Max 30 days may be sought

 
     
Collecting information
Please wait